INTRODUCERE

Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (SSSSP) are un rol esenţial în asigurarea sistemelor de reglementare a îngrijirii copiilor.

Regulamentul care stă la baza activităţii SSSSP prevede garantarea faptului că serviciile de îngrijire a copiilor respectă standardele corespunzătoare. Totodată,părinţii dispun de cunoștinţe individuale despre copiii lor și trebuie să determine care sunt factorii benefici acestora.

Siguranţa și dezvoltarea copiilor prin îngrijire trebuie să fie responsabilitatea comună a instituţiilor preșcolare și a părinţilor, iar respectarea prevederilor legislaţiei sanitare va fi garantată de SSSSP.

Instituţiile preșcolare oferă părinţilor posibilitatea de fi ocupaţi în câmpul muncii, iar numărul părinţilor care au nevoie de îngrijirea copiilor în instituţiile preșcolare este în creștere.

INTRODUCERE

Cui îi este destinat Ghidul de asistență integrată a sănătății adolescenților?

Este destinat lucrătorilor medicali care acordă adolescenţilor servicii de medicină primară (inclusiv servicii de promovare, prevenire şi tratament). Dintre aceş a fac parte medici, moaşe, asistenţi medicali şi alţi angajaţi ai ins tuţiilor medicale. Ghidul ţine cont de faptul că, în majoritatea comunităţilor, lucrătorii medicali din sectorul primar, pe lângă adolescenţi, mai oferă servicii medicale şi copiilor şi adulţilor.

Care este scopul Ghidului de asistență integrată a sănătății adolescenților?

Scopul Ghidului este de a permite lucrătorilor medicali să reacţioneze mai eficient şi cu mai multă sensibilitate la necesităţile adolescenţilor. În acest sens, Ghidul oferă îndrumări concrete, pe etape, privind modul de abordare a adolescenţilor, atunci când aceştia se adresează cu o problemă sau cu o întrebare referitoare la sănătatea şi dezvoltarea lor.

INTRODUCERE

Adolescența este perioada în care personalitatea umană se maturizează, își descoperă identitatea, își plani că viitorul, își clari că concepția despre lume, își formează propriul sistem de valori… Acest șir poate con nuat, deoarece modi cările produse în adolescență cuprind toate aspectele existenței umane.
Adolescența este perioada care generează stări contradictorii și adulților care au în preajma lor adolescenți: admirație, dar și critică, ușurare, dar și îngrijorare, compasiune, dar și neînțelegere, oferirea libertărții, dar și control strict etc.
La începutul anului 2012, conform Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, în țară au fost înregistrați 464 263 adolescenți, ceea ce cons tuie aproximativ a opta parte din populația republicii. 464 263 adolescenți zilnic se confruntă cu diverse situații legate de dezvoltarea și maturizarea lor, zilnic își adresează o multitudine de întrebări, răspunsul la care au nevoie să-l obțină.

PROVOCĂRILE LUI DRAGOŞ

Acesta este Dragoș. Are 10 ani. Uneori, el nu știe cum este mai bine să procedeze în anumite situații pe care le întâlneşte atât la şcoală, cât și în stradă sau acasă. Ajută-l să facă alegerile corecte!

INTRODUCERE

Fenomenul migrației este bine-cunoscut pentru populația din Republica Moldova. Plecarea la muncă peste hotare se asociază în mare parte cu aspirația adulților de a-și satisface necesitățile legate de casă, familie, sănătate, creșterea și dezvoltarea copiilor. Unii adulți pun un accent mai mare pe bunăstarea familiei, alții sunt în căutarea experienței și creșterii profesionale. Cauzele migrației sunt foarte diverse. Plecarea la muncă peste hotare poate fi pe termen scurt, determinat sau – pe termen lung, nedeterminat.

Decizia de a pleca peste hotare este una provocatoare și uneori riscantă, implică cheltuieli și beneficii, necunoaștere și schimbare. În majoritatea cazurilor, părinții nu au posibilitatea să plece peste hotare împreună cu copiii de la bun început sau nu își doresc acest lucru, pentru că intenționează să revină acasă. Astfel, copiii rămân în grija bunicilor, a rudelor apropiate sau a altor persoane.

INTRODUCERE

Reforma sistemului rezidenţial din Republica Moldova, lansată oficial în anul 2007, are drept scop final asigurarea unui mediu cât mai apropiat de cel familial pentru toţi copiii separaţi de părinţi, care au trăit sau continuă să trăiască ani de zile în instituţii de tip rezidenţial.

Procesul de reformare a sistemului rezidenţial în Republica Moldova a fost realizat din perspectiva respectării drepturilor copilului, valorificării resurselor umane angajate în sistem, folosirii eficiente a imobilului şi bunurilor deţinute de instituţiile rezidenţiale, dar şi a structurării şi pregătirii resurselor pentru consolidarea şi dezvoltarea sistemului de servicii sociale pentru familie şi copil. Evident, implementarea reformei a implicat inevitabil luarea unor decizii privind funcţionarea ulterioară a instituţiilor rezidenţiale, reorganizarea sau chiar închiderea unora dintre ele, stabilirea unei viziuni comune cu privire la acest proces, cu elaborarea unui plan de acţiuni pentru fiecare instituţie, în baza unor analize complexe ce au ţinut de copii, resurse umane, imobil, serviciile sociale şi educaţionale. Schimbările iniţiate de autorităţi cu suportul partenerilor de dezvoltare, au făcut ca mii de copii să poată reveni acasă, în familie şi în comunitate.

INTRODUCERE

Carnetul de dezvoltare a copilului (supliment pentru familie) este un document care cuprinde toate evenimentele privind starea sănătăţii copilului Dumneavoastră, de la naştere pînă la vîrsta de 18 ani.

Informaţiile din acest Carnet sunt adresate, în egală măsură, mamelor şi taţilor, buneilor şi bunicilor care sunt responsabili de îngrijirea copilului.

Carnetul constituie o legătură între familia copilului şi specialiştii din domeniul sănătăţii. Observaţiile Dumneavoastră vor fi utile pentru stabilirea dialogului cu aceştia. Carnetul de dezvoltare a copilului este un document confidenţial, informaţiile înregistrate aici constituie un secret medical.

Informaţiile pot fi înscrise în Carnet doar cu acordul Dumneavoastră.

INTRODUCERE

Acest ghid are ca scop prevenirea delincvenței juvenile în rândul copiilor preadolescenți și adolescenți și este adresat psihologilor școlari și psihologilor din cadrul serviciilor de asistență psiho-pedagogică.
Ghidul cuprinde două secțiuni. Prima parte prezintă informații cu caracter teoretic despre delincvența juvenilă, tipuri de delincvență și factori de risc; tipuri de programe de prevenire a delincvenței juvenile; aspecte privind caracteristicile preadolescenților și adolescenților și informații despre stilurile parentale.
În a doua secțiune a ghidului sunt prezentate o serie de activități practice pe care psihologii școlari și psihologii din cadrul serviciilor de asistență psiho-pedagogică le pot realiza, la școală, cu copiii, părinții și cu grupuri mixte copii – părinți. Activitățile sugerate folosesc experiența și cunoștințele psihologilor în lucrul cu grupurile țintă și se bazează pe capacitatea profesioniștilor de a gestiona probleme sensibile care pot apărea în abordarea temelor propuse.

INTRODUCERE

Ghidul “Imunizările în activitatea medicului de familie” este destinat pentru a oferi lucrătorilor medicali din medicina primară cunoştinţe şi practici utile în implementarea Programului Naţional de Imunizări (PNI).
Prevenirea bolilor transmisibile prin intermediul vaccinărilor reprezintă cea mai eficientă investiţie în sănătatea publică. Prin imunizarea sistematică a populaţiei poate fi obținută atît o scădere substanţială a morbidităţii, mortalităţii şi invalidităţii survenite în urma bolilor infecţioase, cît şi a pierderilor economice şi sociale cauzate de aceste boli. Prin implementarea programelor de vaccinări, aprobate şi promovate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în majoritatea covîrşitoare a ţărilor se realizează programe de stat de vaccinări, la nivel global fiind obţinute remarcabile succese în prevenirea unor boli contagioase. Doar prin vaccinare a fost posibilă lichidarea globală a variolei în 1978, eliminarea poliomielitei din mai multe zone geografice de pe glob pe parcursul ultimilor decenii şi stoparea epidemiilor de difterie, rujeolă și oreion în regiunea europeană.

INTRODUCERE

O cutie de prânz sănătos, plin de alimente proaspete, dă copilului dumneavoastră energia necesară ca să se concentreze, să învețe și să se joace pentru toată perioada aflării la școală.
Copiii petrec la școală aproximativ șase ore pe zi şi au nevoie să ia o masă pentru a păstra energia în intervalul de timp dintre micul dejun, care îl iau acasă la orele 7:30-8:00, şi prânzul de la orele 14:30-15:00.

Este nevoie ca școala să includă și să adapteze sugestiile de mai jos, conform circumstanțelor individuale ale școlii:

  • va oferi facilități adecvate și atractive pentru elevii care mănâncă prânzul la pachet;
  • va lucra cu părinții pentru a încuraja mâncarea sănătoasă și regulată la pachet;
  • va promova mâncarea la pachet ca ceva la „modă”, benefic și foarte lăudabil;
  • deoarece nu este disponibil un spațiu frigorific sau un frigider, elevii sunt sfătuiți să aducă mâncarea la pachet în saci izolați, sau în genți frigorifice în cazul în care este posibil;

INTRODUCERE

MODULUL 1.1. Mituri și adevăr despre romi

OBIECTIVE
La finalul activităților din modul participanții vor fi capabili:
– să observe, să definească și să recunoască aspecte specifice culturii romilor;
– să identifice elemente caracteristice vieții romilor;
– să manifeste respect față de specificitatea etniei rome.

DURATA 90 min

MATERIALE NECESARE
• Film „Școala mea”, „Modele pozitive”;
• Foi resursă.