Calendarul a fost verificat și redactat de:
Ala Holban, pediatru la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr.1, conferențiar universitar la USMF „Nicolae Testemițanu”;
Mariana Jalba, medic pediatru neurolog la Centrul de Intervenție Timpurie „Voinicel” 

Calendarul a fost realizat de:
Valeria Tonu și Diana Marusic (GirlsGoIT)