Bebeluș

Nu priva copilul de identitate! Detalii despre cum poți înregistra copilul imediat după naștere

Postat de ianuarie 18, 2018 No Comments

Problema copiilor „fără identitate” rămâne actuală în Republica Moldova. În prezent, la evidența autorităților publice se află 169 de copii fără identitate, cu 176 de copii mai puțin comparativ cu anul 2013. Neasigurarea dreptului copilului la nume și cetățenie duce la încălcarea multor drepturi.

Majoritatea copiilor „fără identitate” aflați la evidența autorităților publice cresc în familii biologice – circa 78%, și doar 16 la sută se află în serviciile de plasament, arată un studiu realizat de Oficiul Avocatului Copilului.

Printre motivele principale pentru care copiii nu au fost înregistrați în Registrul actelor de stare civilă, în majoritatea cazurilor, sunt lipsa actelor de identitate ale părinților sau iresponsabilitatea acestora.

Alte cauze ce determină încălcarea dreptului copilului la nume prin neînregistrarea nașterii acestuia sunt:

  • Neînțelegerile apărute la stabilirea paternității copilului.
  • Refuzul fostului soț al mamei de a depune declarația de înlăturare a prezumției de paternitate.
  • Insistența părinților de a înregistra nașterea copilului conform domiciliului și ulterioara lipsă de responsabilitate a acestora în vederea declarării nașterii la organul de stare civilă.
  • Pierderea sau deteriorarea actului constatator al nașterii.
  • Dezacordul părinților privind atribuirea codului numeric personal IDNP, de cele mai multe ori din motive religioase.
  • Pluralitatea cetățeniilor părinților, care creează dificultăți în procesul de înregistrare a nașterilor în Republica Moldova, în raport cu cele nesupuse înregistrării. În aceste cazuri, părinții inițial înregistrează nașterea copiilor la misiunile diplomatice din statele străine a căror cetățenie o dețin, ulterior transcriu actul de stare civilă la Oficiile de stare civilă ale Republicii Moldova.
  • Abandonul copiilor în afara instituțiilor medicale.
  • Introducerea ilegală a copiilor pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Dezacordul părinților la atribuirea codului numeric personal, din motive religioase, care devine o problemă majoră pentru organele de stare civilă.

Lipsa de „identitate” îl privează pe copil de următoarele drepturi: inviolabilitatea persoanei; protecţia împotriva violenţei fizice şi psihice; apărarea demnităţii şi onoarei; libertatea gândirii şi conştiinţei; dezvoltarea capacităţilor intelectuale; învăţătură; sănătate; muncă; odihnă etc.

Deși lipsa actului de identitate al persoanei îi îngrădește asigurarea mai multor drepturi, acest fapt nu este un impediment pentru reținerea, arestarea sau condamnarea copilului, al cărui drept la nume îi este lezat. Persoana care a săvârșit o faptă prejudiciabilă urmează a fi atrasă la răspundere. Copiii sunt pasibili pentru răspundere penală de la vârsta de 16 ani, în unele cazuri de la vârsta de 14 ani. În asemenea cazuri, la solicitarea organelor competente persoanei reținute sau aflate în arest preventiv îi este eliberat buletin de identitate provizoriu.

Cum are loc procesul de înregistrare a copilului în Republica Moldova

Înregistrarea nașterii copiilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă și Instrucțiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă.

Obligația de a declara nașterea copilului în mod prioritar le revine părinților. Declarația urmează a fi depusă în mod obligatoriu în termen de 3 luni din ziua nașterii copilului, or, anume prin înregistrarea nașterii copilul se individualizează în familie și societate. Dacă părinţii nu au posibilitatea de a declara personal naşterea copilului, declaraţia respectivă este făcută de către rudele părinţilor sau o altă persoană împuternicită de către ei, de către administraţia unităţii sanitare în care s-a produs naşterea sau în care se află copilul, de către autoritatea tutelară, precum şi de către alte persoane.

Nașterea este înregistrată la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului. La declararea naşterii copilului sunt depuse: actul medical constatator al naşterii, actele de identitate ale părinţilor (după caz, al unuia dintre ei), precum şi actele în baza cărora vor fi înscrise în actul de naştere datele privind tatăl copilului (dacă este nevoie). În cazul în care declarantul nu este unul dintre părinţi, trebuie prezentat şi actul de identitate al acestuia.

La declararea naşterii copilului născut în urma implantării embrionului unei alte femei, soţii vor depune, împreună cu actul medical constatator al naşterii, actul eliberat de unitatea sanitară din care să rezulte acordul lăuzei pentru înscrierea lor în calitate de părinţi.

În cazul în care copilul nu este născut într-o instituţie medicală, maternitatea este stabilită în baza documentelor medicale, a depoziţiilor martorilor sau în baza altor probe. Fiind informaţi despre un caz de naştere sau la adresarea mamei după naştere, instituţia medico-sanitară/medicul de familie din localitate sunt obligaţi să întreprindă, în termen de trei zile lucrătoare, măsurile necesare de constatare a naşterii copilului şi, în cazul constatării acesteia, să elibereze certificatul medical constatator de naştere, chiar dacă mama nu are domiciliul în această localitate.

Prenumele copilului poate fi simplu sau compus din două prenume, iar, în caz de litigiu, decide autoritatea tutelară. Dacă prenumele
copilului este format din cuvinte indecente ori ridicole, organul de stare civilă poate refuza înscrierea acestuia în certificatul de naștere.

Actul de naștere, cu eliberarea certificatului, este înregistrat în ziua adresării și este cu titlu gratuit. Taxa de 50 de lei este percepută pentru întocmirea ulterioară a actului de naștere și eliberarea certificatului de naștere. În acest caz, actul de stare civilă este eliberat în termen de 30 de zile. Pentru părinții care au trei și mai mulți copii, precum și în cazul copiilor orfani nu este percepută taxă la întocmirea ulterioară a actului de naștere.

De la data trecerii nașterii în Registrul actelor de stare civilă și al eliberării certificatului de naștere, fiecărei persoane îi este asigurat dreptul la nume și în continuare beneficiază de toate garanțiile oferite de stat.

Pe data de 1 iulie, 2017, potrivit datelor statistice din Registrul de stat al populației, numărul persoanelor minore cu loc de trai în Republica Moldova a fost de 348 549, dintre care 18 787 copii au domiciliul în stânga Nistrului și municipiul Bender. Numărul copiilor cu vârsta de până la 1 an era de 37 443.

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.