Preșcolar

Condițiile în care copilul nu poate fi acceptat la grădiniță sau riscă să fie eliberat

Postat de februarie 5, 2018 No Comments

Există mai multe reguli după care trebuie să activeze instituțiile preșcolare din țară. Puțini părinți însă le cunosc. Suntparinte.md vă prezintă câteva dintre regulile prevăzute în Regulamentul de învățământ preșcolar.

Programul de lucru al grupelor

Potrivit Regulamentului de învățământ preșcolar, programul de activitate al instituţiei preşcolare este stabilit de administraţia publică locală, de comun acord cu direcţia raională/municipală de învăţământ. Începutul şi sfârşitul zilei de muncă a instituţiilor preşcolare este stabilit reieşind din necesităţile părinţilor, dar nu mai devreme de ora 6:30 şi nu mai târziu de ora 20:30.

Astfel, grădinițele pot fi organizate cu 1-3 grupe şi mai multe grupe de copii, cu program prescurtat – de 6 ore, normal – de 9-10,5 ore, prelungit – de 12-14 ore, săptămânal – de 24 ore. Instituția poate activa 5 sau 6 zile pe săptămână.

Totodată, cu permisiunea administraţiei publice locale, în funcție de necesităţile populaţiei, ale părinţilor, poate fi stabilit un alt program de lucru al instituţiei preşcolare. Pot fi deschise grupe de serviciu cotidiene (în timpul orelor matinale şi serale) şi de funcţionare în zilele de odihnă (pentru copiii de 3-7 ani), grupe cu program prescurtat ( 6 ore), grupe de pregătire a copiilor pentru şcoală, de întremare a sănătăţii, de activitate pe interese (în domeniul artelor etc.) şi altele.

Numărul de copii într-o grupă

Numărul de copii în grupele instituţiilor preşcolare de tip general cu vârsta de până la 3 ani nu trebuie să depășească 15 copii. În cazul copiilor cu vârsta între 3 și 7 ani, grupele trebuie să fie constituite din cel mult 20 de copii.

Înscrierea copiilor în instituţiile preşcolare de tip general are loc de la vârsta de până la 3 ani, în funcție de locurile disponibile. La solicitarea părinţilor, prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale şi a direcţiilor de învăţământ raionale/municipale, pot fi organizate şi grupe pentru copii de la 1,6 până la 3 ani.

Maria Vrâncean, consultantă superioară în cadrul Direcției învățământ general, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a menționat pentru Suntparinte.md că, în cazul în care sunt locuri vacante și autoritatea publică locală are resurse financiare pentru a asigura salariile angajaților, atunci poate fi deschisă o grupă pentru copiii mai mici de 3 ani. Pentru a deschide o grupă este nevoie să fie până la 15 copii cu vârsta de până la 3 ani. Deseori însă, copiii mai mici de 3 ani se încadrează în grupele pentru copiii de 3-4 ani.

Documente necesare pentru înscrierea la grădiniță

La înscrierea copiilor în instituţiile preşcolare de tip general se acordă prioritate celor educaţi de un singur părinte, copiilor mamele cărora îşi fac studiile, copiilor tutelaţi, copiilor părinţii cărora au nevoi speciale (grupa I sau a II-a), copiilor ai căror părinţi îşi fac serviciul militar, precum şi celor din familiile cu mulţi copii (3 şi mai mulţi copii de vârstă preşcolară şi şcolară).

Înscrierea copiilor în grădiniţe este efectuată, de regulă, în lunile iunie-august sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în limita locurilor disponibile. La înscrierea copiilor în grădiniţele de stat nu sunt percepute taxe de înscriere. De asemenea, la înscrierea copiilor este interzisă discriminarea după orice fel de criteriu.

Copiii sunt primiţi în instituţia preşcolară de către directorul acesteia, în baza următoarelor documente:

  • cerere;
  • adeverinţa de naştere;
  • extrasul din istoria dezvoltării copilului cu concluziile despre starea sănătăţii lui;
  • certificatul despre contactul cu bolile contagioase;
  • decizia consultaţiei medico-psihopedagogice;
  • îndreptarea eliberată de direcţia de învăţământ raională/municipală sau administraţia publică locală.

Neacceptarea/eliberarea de la grădiniță

Frecventarea instituţiilor preşcolare devine obligatorie pentru toţi copii care ating vârsta de 5 ani către data de 1 septembrie. Totuși, există câteva aspecte care, în cazul în care nu sunt respectate, copilul nu poate fi acceptat la grădiniță. În primul rând, nu pot fi acceptați la grădiniță copiii care nu sunt vaccinați. De asemenea, nu vor fi acceptați la grădiniță copiii care nu locuiesc în districtul respectiv.

În cazul copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani, dacă micuții nu au deprinderi principale: de a mânca, de a merge la oală, de a-și spăla mâinile etc, atunci riscă să nu fie acceptați la grădiniță. Totuși, decizia de a nu accepta un copil la grădiniță ține de administrația publică locală și de reprezentanții instituției preșcolare.

Totodată, copiii pot fi eliberați din instituția preșcolară. Eliberarea este efectuată de către directorul instituţiei în următoarele cazuri:

  • prezentarea certificatului despre starea sănătăţii copilului, care interzice aflarea lui în instituţia dată;
  • în cazul absenţelor nemotivate mai mult de o lună;
  • din motiv de neachitare a plăţii pentru întreţinerea copilului în decurs de două săptămâni de la termenul stabilit sau la dorinţa părinţilor/a persoanelor tutelare.

Odată cu luarea deciziei de eliberare a copilului din grădiniță, părinţii sunt informaţi cu șapte zile înainte.

Foto-simbol

Lasă un comentariu